Sot me datë 01 Qershor 2023, në lokalet e komunës së Sarajit, Komisioni për organizimin e Garave të Diturisë, të realizuara me datë 20.05.2023, shpalli rezultatet oficiale të garave.

Sot me datë 01 Qershor 2023, në lokalet e komunës së Sarajit, Komisioni për organizimin e Garave të Diturisë, të realizuara me datë 20.05.2023, shpalli rezultatet oficiale të garave.
Sot me datë 01 Qershor 2023, në lokalet e komunës së Sarajit, Komisioni për organizimin e Garave të Diturisë, të realizuara me datë 20.05.2023, shpalli rezultatet oficiale të garave.
Me këtë rast, kryetari i komunës z.Blerim Bexheti, nxënësve të cilët u ranguan në tre vendet e para u dorëzoj Diploma dhe nga një dhuratë simbolike për suksesin e aritur.
-Sipas arritjes së rezultateve, u bë edhe renditja përfundimtare, ku u përdor Rregullorja e garave të diturisë, ku tre vendet e para të fituara kanë vlerën e koeficientit të tyre.
Në bazë të kësaj renditje shkolla fillore komunale “Sami Frasheri” nga vendbanimi Gllumovë u rangua në vendin e tretë, shkolla fillore komunale “Bajram Shabani” nga vendbanimi Kondovë u rangua në vendin e dytë, ndërsa shkolla fillore komunale “Dituria” – Saraj u rangua në vendin e parë dhe u shpall fituese e “Garave të Diturisë Saraj 2023”.