Sot ndërmajra Publike AKCIOS në bashkëpunim me komunën e Sarajit ka intervenuar në defektetet e paraqitura të ndriçimit publik në vendbanimet Saraj tek rruga nr.3 ose Lagja e re dhe në Kondovë rr.2

Sot ndërmajra Publike AKCIOS në bashkëpunim me komunën e Sarajit ka intervenuar në defektetet e paraqitura të ndriçimit publik në vendbanimet Saraj tek rruga nr.3 ose Lagja e re dhe në Kondovë rr.2