Sot në hapësirat e komunës së Sarajit, znj. Miranda Rameti priti në vizitë përfaqësues nga shkollat e mesme nga Portugalia, Italia, Rumunia dhe Turqia.

Sot në hapësirat e komunës së Sarajit, znj. Miranda Rameti priti në vizitë përfaqësues nga shkollat e mesme nga Portugalia, Italia, Rumunia dhe Turqia.

Ky takim ishte me qellim edukativo-arsimor dhe informativ, ku nga ana e komunës u prezentua përbërja administrative e komunës, pozita gjeografike, domografia dhe të dhëna tjera kryesisht me karakter informativ.
Ky projekt në kuadër të Erasmus+ i fituar nga SHMQSH – Saraj ka rëndësi të veçantë për shkëmbimin e përvojave shkollore ndërshtetërore dhe e përgëzojmë stafin për punën dhe suksesin e tyre.