Sot u mbajt mbledhja e 11-të e këshillit të komunës së Sarajit

Sot u mbajt mbledhja e 11-të e këshillit të komunës së Sarajit
Sot në mbledhjen 11-të të këshillit të Komunës së Sarajit u miratuan këto pika:
· Vendim për ndryshimin e renditjes së mjeteve të Buxhetit të Komunës së Sarajit për vitin 2022
· Vendim për emërimin e anëtarit të Këshillit Drejtues të Ndërmarjes Publike Komunale
· Vendim për qëllim të realizimit të projektit për huamarrje nga Projekti për efikasitet energjetik në sektorin publik (PEESP) dhe autorizimin për nënshkrimin e Marrveshjes inicuese.