Sot u mbajt mbledhja e 16-të e këshillit të Komunës së Sarajit.

Sot u mbajt mbledhja e 16-të e këshillit të Komunës së Sarajit.
Sot u mbajt mbledhja e 16-të e këshillit të Komunës së Sarajit.
Në këtë mbledhje u miratuan gjithësej 5 pika :
1️⃣.Miratimi i Vendimeve për dhënien e pëlqimeve për Planet Vjetore për punësime në shkollat fillore dhe çerdhen për femijë për vitin 2024
2️⃣.Ndryshim Plotësim i Buxhetit të Komunës së Sarajit për vitin 2023
3️⃣.Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e sistematizimit të vendeve të punës në Komunën e Sarajit
4️⃣.Vendim për ndryshimin e Planit Vjetor për punësime të Komunën së Sarajit për vitin 2023
5️⃣.Vendim për ndryshimin e Vendimit për formimin e Këshillit për preventivë