Sot zëvendës kryetari i komunës z.Iljas Veseli emëroi znj.Lirie Latif ushtrues të detyrës – Drejtor i shkollës fillore komunale “Përparimi” në vendbanimin Krushopek.

Sot zëvendës kryetari i komunës z.Iljas Veseli emëroi znj.Lirie Latif ushtrues të detyrës – Drejtor i shkollës fillore komunale “Përparimi” në vendbanimin Krushopek.
Sot zëvendës kryetari i komunës z.Iljas Veseli emëroi znj.Lirie Latif ushtrues të detyrës – Drejtor i shkollës fillore komunale “Përparimi” në vendbanimin Krushopek.
Drejtoreshës i urojmë shëndet dhe shumë suksese në zhvillimin e procesit edukativo arsmiorë.