Struktura organizative

Sekretar i Komunës

Kontakt:

Sekretar i komunës: Imer Dervishi

Telefon: 070/344-330

e-mail: imer.dervishi@saraj.gov.mk

Orari i punës : 8:30 – 16:30


Udhëheqës i sektorit për punë juridike dhe normative, punë profesionale, administrative dhe të përgjithshme- mbikqyrje inspektuese lokale

Kontakt:

Udhëheqës i sektorit: Imer Dervishi

Телефон/ Telefon: 070/344-330

e-mail: imer.dervishi@saraj.gov.mk

Orari i punës : 8:30 – 16:30


Udhëheqës i njësisë për punë juridike dhe normative

Kontakt:

Udhëheqës i njësisë: Nehat Nuhi

Telefon: 070/454035

e-mail: nehat.nuhi@saraj.gov.mk

Orari i punës : 8:30 – 16:30


Bashkëpunëtor i ri për punë juridike dhe normative

Kontakt:

Bashkpunëtor i ri: Fetije Iseni

Telefon: 076/-354-610

e-mail: fetije.iseni@saraj.gov.mk

Orari i punës : 8:30 – 16:30


Bashkëpunëtor i ri për punë të këshillit

Kontakt:

Bashkpunëtor i ri: Ramadan Ramadani

Telefon: 078/391679

e-mail: ramadan.ramadani@saraj.gov.mk

Orari i punës : 8:30 – 16:30


Bashkëpunëtor i ri për punë të këshillit

Kontakt:

Bashkpunëtor i ri: Miranda Rameti

Telefon: 072/236-315

e-mail: miranda.rameti@saraj.gov.mk

Orari i punës : 8:30 – 16:30

(Pezullim)


Udhëheqës i njësisë për mbikqyrje inspektuese lokale

Kontakt:

Inspektor i lartë: Bekir Muamedi

Telefon: 070/348-570

e-mail: bekir.muamedi@saraj.gov.mk

Orari i punës : 8:30 – 16:30


 Inspektor i autorizuar i ndërtimit

Kontakt:

Këshilltar inspektor: Brikena Ramadani

Телефон/ Telefon: 072/278-768

e-mail: brikena.ramadani@saraj.gov.mk

Orari i punës : 8:30 – 16:30


Inspektor i autorizuar i arsimit

Kontakt:

Këshilltar inspektor: Rafis Ameti

Telefon: 070/311-042

e-mail: rafis.ameti@saraj.gov.mk

Orari i punës : 8:30 – 16:30 часот/ora


Inspektor i autorizuar i mjedisit jetësor

Kontakt:

Këshilltar inspektor: Nexhat Fazliu

Telefon: 071/380-371

e-mail: nexhat.fazliu@saraj.gov.mk

Orari i punës : 8:30 – 16:30


Inspektor i autorizuar komunal

Kontakt:

Inspektor i pavarur: Burhan Abazi

Телефон/ Telefon: 075/295-496

e-mail: burhan.abazi@saraj.gov.mk

Orari i punës : 8:30 – 16:30


Përmbarues ndërtimorë

Kontakt:

Referent i pavarur: Amet Ismani

Telefon: 070/214-927

e-mail:  amet.ismani@saraj.gov.mk

Orari i punës : 8:30 – 16:30


Udhëheqës i njësisë për punë profesionale, administrative dhe të përgjithshme

Kontakt:

Udhëheqës i njësisë: Rexhep Sali

Telefon: 078/321-251

e-mail: rexhep.sali@saraj.gov.mk

Orari i punës : 8:30 – 16:30


Referent i pavarur – arkivues

Kontakt:

Referent i pavarur: Sejdefa Ramdedoviq

Telefon: 071/989-591

e-mail: sejdefa.ramdedovic@saraj.gov.mk

Orari i punës : 8:30 – 16:30


Referent i pavarur – arkivues

Kontakt:

Referent i pavarur: Mujafete Ferati

Telefon: 071/650-571

e-mail: mujafete.ferati@saraj.gov.mk

Orari i punës : 8:30 – 16:30


Bashkpunëtor i ri – koordinim i aktiviteteve të kryetarit

Kontakt:

Bashkpunëtror i ri: Sebaedin Muaremi

Telefon: 071/777-555

e-mail: sebaedin.muaremi@saraj.gov.mk

Orari i punës : 8:30 – 16:30 часот/ora


Referent i ri – sekretar teknik i kryetarit

Kontakt:

Referent i ri: Shpresa Behluli Idrizi

Telefon: 071/582-182

e-mail: shpresa.behluli@saraj.gov.mk

Orari i punës : 8:30 – 16:30


Udhëheqës i Sektorit për urbanizëm, punë komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor, punë pronësoro-juridike, veprimtari publike dhe zhvillim ekonomik lokal

Kontakt:

Udhëheqës i sektorit: Adnan Saraqini

Telefon: 070/387-742

e-mail: adnan.saraqini@saraj.gov.mk

Orari i punës : 8:30 – 16:30


Udhëheqës i njësisë për urbanizëm, punë komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor,

Kontakt:

Udhëheqës i njësisë: Qenan Ademi

Telefon: 070/270-093

e-mail: qenan.ademi@saraj.gov.mk

Orari i punës : 8:30 – 16:30


Bashkpunëtor i ri nga fusha e urbanizmit

Kontakt:

Bashkpunëtor i ri: Amir Shabani

Телефон/ Telefon: 072/621-663

e-mail: amir.shabani@saraj.gov.mk

Orari i punës : 8:30 – 16:30


Bashkpunëtor i ri për rregullimin e tokës ndërtimore

Kontakt:

Bashkpunëtor i ri: Qefser Sulejmani

Телефон/ Telefon: 071/392-801

e-mail: qefser.sulejmani@saraj.gov.mk

Orari i punës : 8:30 – 16:30


Udhëheqës i njësisë për veprimtari publike dhe zhvillim ekonomik lokal, mbrojtje sociale, shëndetësore dhe të fëmijëve

Kontakt:

Udhëheqës i njësisë: Fari Rexhepi

Telefon:  070/387-752

e-mail: fari.rexhepi@saraj.gov.mk

Orari i punës : 8:30 – 16:30


Këshilltar për zhvillim ekonomik lokal

Kontakt:

Këshilltar: Resul Demiri

Telefon:  076/350-663

e-mail: resul.demiri@saraj.gov.mk

Orari i punës : 8:30 – 16:30


Bashkpunëtor për pyetje për zhvillim ekonomik lokal

Kontakt:

Bashkpunëtor: Xhelal Jakupi

Telefon:  070/387-762

e-mail: xhelal.jakupi@saraj.gov.mk

Orari i punës : 8:30 – 16:30 часот/ora


Bashkpunëtor i ri për planifikim strategjik

Kontakt:

Bashkpunëtor i ri: Sejran Poliku

Telefon:  070/693-094

e-mail: sejran.poliku@saraj.gov.mk

Orari i punës : 8:30 – 16:30


Udhëheqës i sektorit për punë financiare

Kontakt:

Udhëheqës i sektorit: Sefi Shabani

Telefon:  070/387-713

e-mail: sefi.shabani@saraj.gov.mk

Orari i punës : 8:30 – 16:30

(Pezullim )


Bashkpunëtor për planifikim dhe realizim të buxhetit

Kontakt:

Bashkpunëtor: Arif Beluri

Telefon:  070/387-732

e-mail: arif.beluri@saraj.gov.mk

Orari i punës : 8:30 – 16:30


Bashkpunëtor i ri për kontabilitet dhe pagesa

Kontakt:

Bashkpunëtor i ri: Xhumejda Sali

Telefon:  070/626-136

e-mail: xhumejda.sali@saraj.gov.mk

Orari i punës : 8:30 – 16:30


Bashkpunëtor i ri për detyrime buxhetore

Kontakt:

Bashkpunëtor i ri: Vjosa Mustafa

Telefon:  076/868-348

e-mail: vjosa.mustafa@saraj.gov.mk

Orari i punës : 8:30 – 16:30


Bashkpunëtor i ri për pregaditje profesionale

Kontakt:

Bashkpunëtor i ri: Merjem Selami

Telefon:  078/291-201

e-mail: merjem.selami@saraj.gov.mk

Orari i punës : 8:30 – 16:30 часот/ora