Takim I përbashkët I Krytarit Bexheti me Biznesmenët e Komunës së Sarajit

Takim I përbashkët I Krytarit Bexheti me Biznesmenët e Komunës së Sarajit

 

Kryetari I komunës Z.Blerim Bexheti shtroi darkë për të gjithë biznesmenët që veprojnë në kuadër të komunës së Sarajit. I pranishëm ishte kryetri I komunës së Sarajit Z.Blerim Bexheti dhe të gjith  biznesmenët që punojnë dhe veprojnë në komunën e Sarajit dhe më gjërë.

Në këtë takim u diskutuan projektet e shumta që janë në planprogramin e komunës së Sarajit si dhe biznesmenët shprehën gadishmëri të kontribuojnë në realizimin e tyre.

Fjalë rasti pati z. Blerim Bexheti, kryetar i Komunës së Sarajit , i cili përshëndeti të pranishmit dhe tha se komuna e Sarajit do të jetë e gatshme që ti ndihmoj dhe ti mbështes të gjitha bizneset qe veprojnë në komunën tone, dyert e komunës sonë do të jenë të hapura gjithmonë për të gjithë që duan të kontribuojnë në realizimin e projekteve që janë në dobi të qytetarëve  si dhe do tju inkurajoj që të investoni edhe më shum në komunën tonë.

 “Komuna e Sarajit, e kemi thēnë se është dhe do të mbetet servis për të gjithë qytetarët. Kërkoj angazhim të përbashkët me të gjithë aktorët e jetës publike, sektorin civil, qytetarët që të japim kontribut për të përmisuar standartin jetsor dhe te ofrojm një prespektiv për rrinin tonë”, theksoi kryetari Bexheti.

 

(/([\|{}\(\)\[\]\\\/\+^])”\)(‘<"''"><\')}