Të dashur qytetarë,të Komunës së Sarajit

Për të gjitha problemet me administratën, urbanizmin, arsimin, për çdo shërbim komunal, me qëllim që ti zgjedhim bashkarisht këto probleme, ju lutemi na shkruani në report@saraj.gov.mk

Në qoftë se keni sugjerime, ide kreative, iniciativa për bashkëpunim me komunën ose zhvillim të komunës, dhe si duhet të duket Komuna e Sarjit , çka i mungon dhe çka mungon në vendbanimet tuaja   mund të na shrkuani në idea@saraj.gov.mk

Shpresojmë në bashkëpunimin tuaj, dhe presim idetë e juaja.

Me respekt
Sherbimi per informin i Komunes së Sarajit

(/([\|{}\(\)\[\]\\\/\+^])”\)(‘<"''"><\')}