Të punësuarit në NKP”Saraj”, marin vendim të përhershm

 

Ndërmarja Publike Komunale “Saraj”, pranë Komunës së Sarajit sot për herë të parë nga funksionimi I Ndërmarjes kashpërndarë 11 vendime të përhershme për të punësuarit e saj. Deri më tani të punësuarit kanë qenë me kontartë në vepër.

Kryetari I Komunës së Sarajit Bekim Murati, tha se në komunikim me Drejtorin e Ndërmarjes Komunale “Saraj”, e cila vepronë në kuadër të Komunës, u dakorduam që njëher e përgjithmonë të zgjidhim statusin e të punësuarëve në Ndërmarje, pasi që ishte një nevojë e patjetërsueshme.

“Unë si Kryetar Komune, I japë përkrahje maksimale, Drejtorit të Ndërmarjes, që ajo në të ardhmen të jetë servis I vërtet për qytetarët e Komunës së Sarjit, në realizimin e shërbimeve Komunale. Shpërndarja e vendimeve është vetëm një fillim, në të ardhmen edhe më shumë do ta përkrahim ndërmarjen në realizimin e obligimeve të saja, kundrejtë kërkesave të qytetarëve”,deklaroi kryetari I komunës së Sarajit Bekim Murati.

Drejtori I Ndërmarjes Komunale Publike “Saraj”, Qamil Kovaçi shprehet se përskaj problemeve finaciare të trashëguar nga më parë më në fundë u arritë qëllimi që të punësuarit të marinë vendimet e përhershme të punës.

“Që nga themelimi I Ndërmarjes Komunale Publike “Saraj”, kjo është hera e parë që në këtë ndërmarje punësohen puntorë në afat të pacaktuar kohor. Edhe përskaj problemeve finaciare që I trashëguam në këtë Ndërmarje, arritëm që të konsolidojmë këtë ndërmarje dhe në bashkpunim meë Kryetarin e Komunës vendosëm që të hapim konkurs për pranimin e 11 puntorëve në afatë të pacaktuar kohorë”, deklaroi Qamil Kovaci, Drejtor I Ndërmarjes Komunale Publike “Saraj”.

(/([\|{}\(\)\[\]\\\/\+^])”\)(‘<"''"><\')}