Thirje Publike

Thirje Publike
Komuna e Sarajit ju informon se Inspektorati komunal do të bëj inspektimin e procedurës së largimit të kamp shtëpizave dhe shfrytzuesit janë të obliguar të posedojnë dokumente identifikimi dhe libreza për rimorkio.
Do të largohen të gjitha konstrukcionet me ndërtim të fortë (mur) dhe konstrukcion metali gjithashtu do të ket edhe asistenc të njësis policore.