THIRRJE PUBLIKE Për mbledhjen e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve financiare të Buxhetit të Komunës së Sarajit për vitin 2022 të dedikuara për financim të aktiviteteve projektuese të Shoqatave dhe fondacioneve

THIRRJE PUBLIKE  Për mbledhjen e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve financiare të Buxhetit të Komunës së Sarajit për vitin 2022 të dedikuara për financim të aktiviteteve projektuese të Shoqatave dhe fondacioneve
Shkarko kërkesën