Thirrje Publike

Thirrje Publike

Ftohen të gjithë bashkësitë lokale të Komunës së Sarajit për pjesmarrje në debat publik me temën “Prioritete dhe mangësi në vendbanimet e Komunës së Sarajit” e cila do të organizohet me 24.09.2020 në ora 11:00, në hapësirat e shkollës së mesme SARAJ.
Prezenca juaj është e mirëseardhur, gjithashtu edhe sugjerimet, propozimet dhe mendimet e juaja.