u.d Kryetari i Komunës z.Iljas Veseli bashkë me Sekretarin z. Imer Dervishi sot vizituan Sh.F Bajram Shabani në Kondovë për të inspektuar Rikonstruimin e sistemit të nxemjes qendore.

u.d Kryetari i Komunës z.Iljas Veseli bashkë me Sekretarin z. Imer Dervishi sot vizituan Sh.F  Bajram Shabani në Kondovë për të inspektuar Rikonstruimin e sistemit të nxemjes qendore.
u.d Kryetari i Komunës z.Iljas Veseli bashkë me Sekretarin z. Imer Dervishi sot vizituan Sh.F Bajram Shabani në Kondovë për të inspektuar Rikonstruimin e sistemit të nxemjes qendore.
Vlera e projektit është 6.420.934,60 den. dhe ky sistem i nxemjes do të jet më efikas dhe do të ndikojë dukshëm në kursimin e lëndëve djegëse për dallim nga sistemi i mëparshëm.