Vazhdojnë punimet për bekatonizimin e rrugës nr.1 në vendbanimin Krushopek, gjegjësisht rruga prej te ura në hyrje të fshatit deri te “Izvori”.

Vazhdojnë punimet për bekatonizimin e rrugës nr.1 në vendbanimin Krushopek, gjegjësisht rruga prej te ura në hyrje të fshatit deri te “Izvori”.

Продолжуваат работите за бекатонизација на улицата бр.1 во населеното место Крушопек, односно улицата од мостот во влезот на селото до „Изворот“.