Vendim për zgjedhjen e 1 realizuesi – kandidat për nëpunës administrativ për vendin e punës Këshillëtar inspektor – Inspektor i autoriyuar i ndërtimatarisë

Vendim për zgjedhjen e 1 realizuesi – kandidat për nëpunës administrativ për vendin e punës Këshillëtar inspektor – Inspektor i autoriyuar i ndërtimatarisë