Vijojnë punimet me intenzitet të lartë për bekatonizimin e 4 rrugicave në rrugën 10dhe 1 rrugicë në rrugën Dardania.

Vijojnë punimet me intenzitet të lartë për bekatonizimin e 4 rrugicave në rrugën 10dhe 1 rrugicë në rrugën Dardania.

Продолжуваат работите со висок интензитет за бекатонизација на 4 улички на улицата 10 и 1 уличка на улицата Дарданија.