Vijojnë punimet për ndërtimin e fushës sportive në vendbanimin Radushë.

Vijojnë punimet për ndërtimin e fushës sportive në vendbanimin Radushë.

Продолжуваат градежните работите за изградба на спортскиот терен во населеното место Радуша.