Zëvendës Kryetari i komunës bashkë me Sekretarin dhe Kryetarin e këshillit komunal sot inspektuan punimet që po vijojnë për ndërtimin e objektit të shkollës fillore në vendbanimin Paniçar.

Zëvendës Kryetari i komunës bashkë me Sekretarin dhe Kryetarin e këshillit komunal sot inspektuan punimet që po vijojnë për ndërtimin e objektit të shkollës fillore në vendbanimin Paniçar.
Zëvendës Kryetari i komunës bashkë me Sekretarin dhe Kryetarin e këshillit komunal sot inspektuan punimet që po vijojnë për ndërtimin e objektit të shkollës fillore në vendbanimin Paniçar.
Objekti i ri përbëhet nga 4 klasa, 1 zyrë për arsimtarët, 1 hapësirë për personelin teknik, që përmbushin nevojat e banorëve të këtij vendbanimi.
Punimet po vijojnë me dinamikën e paraparë dhe pritet që vitin e ri shkollorë, në muajin shtator, nxënësit e Paniçarit të vijojnë mësimet në shkollën e re.