Контакт

Информации со јавен карактер

Овластено лице за односи со јавноста:

  • Миранда Рамети
  • e-mail: miranda.rameti@saraj.gov.mk

Тел: 02 2057 996            Email: service@saraj.gov.mk