Контакт

Информации со јавен карактер

Овластено лице за односи со јавноста:

  • 👤Газменд Јакупи
  • 📧 gazmend.jakupi@saraj.gov.mk

  • ☎️ 078423845

Тел: 02 2057 996            Email: info@saraj.gov.mk