Основни училишта

Во општина Сарај има 8 основни училишта:

О.У  “Дитуриа” – Сарај (Грчец, Крушопек, Лака)

 •  Директор: Рафиз Амети
  022057-872   dituriasaraj3@gmail.com    www.dituria.edu.mk

О.У  “Бајрам Шабани” – Кондово

О.У  “Емин Дураку” – Буковиќ (Семеништ, Арнакија)

 • Директор: Букурије Ајвази
  022059-107   ou.eminduraku@yahoo.com    www.eminduraku.edu.mk

О.У  “Ибе Паликуќа – Бојане (Ласкарце, Паничар)

О.У  “Дрита” – Рашче (Копаница)

 • Директор: Рамадан Ковачи
  02 2058536   shkolla_drita@live.com     www.drita.edu.mk

О.У  “Фаик Коница” – Радуша (Дворца)

 • Директор: Бесим Агуши
  070903234   ou.faikkonica@hotmail.com    www.faikkonica.edu.mk

О.У  “Бедри Тахири” – Долно Свиларе (Горно Свиларе)

 • Директор: Неим Реџепи
  022038-858 oubedritairi@hotmail.com    www.bedritairi.edu.mk

О.У  “Сами Фрашери” – Глумово (Шишево, Матка)

(/([\|{}\(\)\[\]\\\/\+^])”\)(‘<"''"><\')}