Здравство

Здравство

Во територијата на општина Сарај работат голем број на амбуланти:

 • Општа клиника
 • Стоматолошка клиника
 • Аптеки
 1. Јета медика – Сарај
 2. Ал-Хани – Буковиќ
 3. Реми Дент – Сарај
 4. Сарај медика – Сарај
 5. Вита Катерина – Буковиќ
 6. Дрита Дент – Сарај
 7. Ени Медика – Рашче
 8. Адент – Сарај
 9. Шендети – Ласкарце
 10. Хуманитети – Кондово

(/([\|{}\(\)\[\]\\\/\+^])”\)(‘<"''"><\')}