Kontakt

Informata me karakter publik

Person i autorizuar për mardhënie me publikun:

  • Miranda Rameti
  • e-mail: miranda.rameti@saraj.gov.mk

Tel: 02 2057 996            Email: service@saraj.gov.mk