Thirrje Publike

Thirrje Publike

Ftohen të gjithë bashkësitë lokale të Komunës së Sarajit për pjesmarrje në debat publik me temën “Prioritete dhe mangësi në vendbanimet e Komunës së Sarajit” e cila do të organizohet me 24.09.2020 në ora 11:00, në hapësirat e shkollës...

More info

N J O F T I M

N J O F T I M

Njoftohen marketet dhe operatorët ekonomik në territorin e Komunës së Sarajit që janë të interesuar të bëjnë dorëzimin e gjësendeve të nevojshme për nevoja urgjente e të paanulueshme gjatë kohës së orës policore gjatë vikendeve se detyrimisht...

More info

PREZENTIM PUBLIK

PREZENTIM PUBLIK

Raportit të Vlerësimit Strategjik të ndikimit mbi mjedisin jetësor për PUJVB për Qendrën Sportiverekreative Treska, v.q Livadhe, KK Gllumovë dhe KK Shishovë, Komuna Saraj. Konsultimi me publikun do të mbahet më datën 11.11.2019, duke filluar nga...

More info

Thirje publike

Thirje publike

Ftohen të gjithë banorët e interesuar të Komunës së Sarajit për pjesëmarrje në debat publike me temën “Adaptim dhe mbindërtim të objektit komunal të Komunës së Sarajit” e cila do të organizohet me 29.10.2019 në hapsirat e komunës. Prezenca e juaj...

More info