Sot kryetari z.Blerim Bexheti në hapësirat e komunës së Sarajit mirëpriti në takim Ambasadoren e Republikës së Malit të Zi,Ambasadorin e Shqipëris dhe Ambasadorin e Kosovës në Maqedoninë e Veriut

Sot kryetari z.Blerim Bexheti në hapësirat e komunës së Sarajit mirëpriti në takim Ambasadoren e Republikës së Malit të Zi,Ambasadorin e Shqipëris dhe Ambasadorin e Kosovës në Maqedoninë e Veriut

Sot kryetari z.Blerim Bexheti në hapësirat e komunës së Sarajit mirëpriti në takim ambasadoren e Republikës së Malit të Zi, shkëlqesia e saj Maria Petroviq, ambasadorin e Republikës së Shqipërisë, shkëlqesia e tij Fatos Reka, ambasadorin e...

More info

THIRRJE PUBLIKE Për mbledhjen e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve financiare të Buxhetit të Komunës së Saraјit për vitin 2023 të dedikuara për zhvillim dhe përparim të sportit dhe aktiviteteve sportive-rekreative në Komunën e Sarait.

THIRRJE PUBLIKE  Për mbledhjen e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve financiare të Buxhetit të Komunës së Saraјit për vitin 2023 të dedikuara për zhvillim dhe përparim të sportit dhe aktiviteteve sportive-rekreative në Komunën e Sarait.

THIRRJE PUBLIKE Për mbledhjen e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve financiare të Buxhetit të Komunës së Saraјit për vitin 2023 të dedikuara për zhvillim dhe përparim të sportit dhe aktiviteteve sportive-rekreative në Komunën e Sarait...

More info

THIRRJE PUBLIKE Për mbledhjen e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve financiare të Buxhetit të Komunës së Sarajit për vitin 2023 të dedikuara për financim të aktiviteteve projektuese të Shoqatave dhe fondacioneve në Komunën e Sarajit

THIRRJE PUBLIKE Për mbledhjen e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve financiare të Buxhetit të Komunës së Sarajit për vitin 2023 të dedikuara për financim të aktiviteteve projektuese të Shoqatave dhe fondacioneve në Komunën e Sarajit

THIRRJE PUBLIKE Për mbledhjen e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve financiare të Buxhetit të Komunës së Sarajit për vitin 2023 të dedikuara për financim të aktiviteteve projektuese të Shoqatave dhe fondacioneve në Komunën e Sarajit Shpërndarja...

More info