🚧 J.П Паркови и Зеленило започнува со голема акција за чистење и уредување на зеленилото во општина Сарај.

🚧 J.П Паркови и Зеленило започнува со голема акција за чистење и уредување на зеленилото во општина Сарај.
🚧 J.П Паркови и Зеленило започнува со голема акција за чистење и уредување на зеленилото во општина Сарај.
Директорот на Ј.П Паркови и зеленило г. Зухејр Реџепи заедно со директорката на Јавното комунално претпријатие г-ѓа Миранда Рамети, денеска беа на терен одблиску да ги следат работите што се одвиваат во големата акција за чистење на територијата на општина Сарај.
Екипите од Ј.П Паркови и зеленило во текот на оваа акција ќе вршат кастрење на гранките и грмушестите растенија крај патот, косење и собирање откос, чистење на шут и отпадоци од зеленилото и утовар на истото.
Акцијата во текот на денешниот ден се одвиваше на патот за Бојане, а ќе продолжи во наредните денови и во другите населени места во општина Сарај.