“Калири и Миресис” продолжува со хуманитарни акции во нашата општина.

“Калири и Миресис” продолжува со хуманитарни акции во нашата општина.
“Калири и Миресис” продолжува со хуманитарни акции во нашата општина.
Во кризно време, овојпат 100 пакети со основни прехранбени производи ќе бидат поделени на семејствата кои имаат потреба.
И благодариме на организацијата за иницијативата.