Денеска Градоначалникот Блерим Беџети беше присутен на свеченото отворање на џамијата „Мола Хисен Саити“ во Лубин.

Денеска Градоначалникот Блерим Беџети беше присутен на свеченото отворање на џамијата „Мола Хисен Саити“ во Лубин.

Општина Сарај секогаш ќе стои на располагање за институционална поддршка за изградба на верски објекти во согласност со законот.
Благодарност до сите што придонесоа за изградбата на оваа џамија.