15 работни решенија за воспитно-образовен кадар и 7 за административно-техничка служба на основните училишта

15 работни решенија за воспитно-образовен кадар и 7 за административно-техничка служба на основните училишта
Градоначалникот Блерим Беџет денеска подели 15 работни решенија за воспитно-образовен кадар и 7 за административно-техничка служба на основните училишта кои гравитираат во општина Сарај.

На вработените им посакуваме здравје, успех и посветеност во развојот на образовниот процес