ЈАВЕН КОНКУРС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА РЕОНСКИ ПОПИШУВАЧИ И РЕОНСКИ ИНСТРУКТОРИ

ЈАВЕН КОНКУРС  ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА РЕОНСКИ ПОПИШУВАЧИ И  РЕОНСКИ ИНСТРУКТОРИ