Градоначалникот г.Блерим Беџети ја пречека на средба Претседателката на Здружението за афирмација на жените во Скопје, г-ѓа. Ајгил Сулејман.

Градоначалникот г.Блерим Беџети ја пречека на средба Претседателката на Здружението за афирмација на жените во Скопје, г-ѓа. Ајгил Сулејман.
Градоначалникот г.Блерим Беџети ја пречека на средба Претседателката на Здружението за афирмација на жените во Скопје, г-ѓа. Ајгил Сулејман.
Средбата беше од информативен карактер и има за цел продлабочување на соработката меѓу општина Сарај и ЗАЖ за реализација на заеднички проекти насочени кон унапредување на жените во секоја област од животот.