Во општина Сарај, градоначалникот Блерим Беџети именуваше нови директори во две општински основни училишта.

Во општина Сарај, градоначалникот Блерим Беџети именуваше нови директори во две општински основни училишта.
Во општина Сарај, градоначалникот Блерим Беџети именуваше нови директори во две општински основни училишта, меѓу кои:
- Во „Ибе Паликуќа“ во Бојана е именуван Лулзим Мустафа - директор со мандат од четири години, а.
- За вршител на должноста директор во непрофитната организација „Дитурија“ во Сарај е именуван Хаки Рустеми.
Во општина Сарај, градоначалникот Блерим Беџети именуваше нови директори во две општински основни училишта, меѓу кои:
- Во „Ибе Паликуќа“ во Бојана е именуван Лулзим Мустафа - директор со мандат од четири години, а.
- За вршител на должноста директор во непрофитната организација „Дитурија“ во Сарај е именуван Хаки Рустеми.

Градоначалникот на општина Сарај му посакува здравје и успех во реализацијата на образовниот процес.