Во Основното општинско училиште „Фаик Коница“ во Радушa свечено беше отворена сензорната соба посветена на учениците со попреченост.

Во Основното општинско училиште „Фаик Коница“ во Радушa свечено беше отворена сензорната соба посветена на учениците со попреченост.
Денеска во Општинското основно училиште „Фаик Коница“ во Радушa во присуство на претставници на општина Сарај, фондацијата Албиз и претставници на УСАИД свечено беше отворена сензорната соба посветена на учениците со попреченост.
Станува збор за проект на Фондацијата Албиз, во рамки на проектот
„Инвестиции со социјално влијание за заедниците“ финансиран од УСАИД.
Им благодариме на Фондацијата Албиз и УСАИД за континуираната соработка
и што овозможија реализација на овој проект, од особено значење за учениците со попреченост во училиштето Фаик Коница во село Радушa.