Претставникот на општина Сарај г-дин Џелал Јакупи му посака добредојде на претседавачот на ШКА „Шќипоњат“ г. Февзи Хебипи

Претставникот на општина Сарај г-дин Џелал Јакупи му посака добредојде на претседавачот на ШКА „Шќипоњат“ г. Февзи Хебипи
Претставникот на општина Сарај г-дин Џелал Јакупи денеска го пречека претседавачот на ШКА „Шќипоњат“ г. Февзи Хебипи е и организатор на Меѓународниот фестивал „Скопје фолк фест 2022“ и претставници на културно-уметничките друштва кои ќе учествуваат на овој фестивал. Г-дин Џелал Јакупи додаде дека општина Сарај секогаш ќе биде отворена за поддршка на овие настани кои имаат за цел да ги промовираат културните и уметничките вредности.