Училишен пазар – Хуманитарна акција на учениците од Бајрам Шабани Кондово

Училишен пазар – Хуманитарна акција на учениците од Бајрам Шабани Кондово
Учениците на Ш.ф Бајрам Шабани - Кондово заедно со персоналот и оваа година го организираа училишниот пазар. Во оваа активност сите ученици подготвуваат прехранбени производи во своите домови и потоа ги изложуваат на продажба на училишниот пазар.
Средствата собрани во оваа активност се наменети за хуманитарни цели.
Ја поздравуваме целната иницијатива која секако влијае на подигнувањето на хуманитарната свест кај учениците.