3 договори за многу значајни проекти за жителите на општина Сарај

3 договори за многу значајни проекти за жителите на општина Сарај
Денеска градоначалникот Блерим Беџети заедно со директорот на бирото за регионален развој г. Рамиз Реџепи потпиша 3 договори за многу значајни проекти за жителите на општина Сарај, меѓу кои:

 Снабдувањето на општинското претпријатие со два камиони за собирање отпад, со капацитет од 5м3, во вредност од 7.000.000 денари, при што бирото ќе покрие 6.000.000 денари додека општина Сарај остатокот од 1.000.000 денари.
 Снабдување на општинското претпријатие со 1 камион метла во вредност од 6.313.000 денари, при што бирото ќе покрие 2.694.000 денари, додека општината ќе обезбеди остатокот од 3.156.500 денари.
 Втора фаза од асфалтирањето на патот Герчец - Герчец каде развојното биро ќе покрие сума од 5.000.000 денари.

.