Градоначалникот г. Блерим Беџети заедно со секретарот на општината г. Сефи Шабани и претседателот на општинскиот совет г. Муахамед Рамадани реализиравме работна средба со министерот за животна средина и просторно планирање г. Насер Нуредини.

Градоначалникот г. Блерим Беџети заедно со секретарот на општината г. Сефи Шабани и претседателот на општинскиот совет г. Муахамед Рамадани реализиравме работна средба со министерот за животна средина и просторно планирање г. Насер Нуредини.

Тема на разговор беше можноста за подобрување на животната средина во нашата општина. Имено, како конкретни инфраструктурни проекти се разговараше за: Втората фаза за изградба на водоснабдувачот со кој ќе се подобри снабдувањето со вода за пиење во населените места: Рашче, Копаница, Бојане, Буковиќ и Ласкарца.

Друг проект од особено значење за кој разговаравме беше изградбата на коритото на „Реката“ заедно со колекторот за собирање на фекалната вода, кој поминува од населеното место Бојана и оди до реката Треска.

Општина Сарај ќе ја продолжи соработката со институциите за реализација на проекти кои имаат за цел подобрување на инфраструктурните услови и заштита на животната средина.