Општина Сарај потпиша меморандум за соработка со непрофитната хуманитарна организација „Легис“.

Општина Сарај потпиша меморандум за соработка со непрофитната хуманитарна организација „Легис“.
На средбата што ја остваривме со претседателот на организацијата, г-дин. Јасмин Реџепи и кординаторот на проектите г-ѓа Нермине Хамиди разговаравме за проектите и активностите на организацијата кои главно се насочени кон хуманитарна помош и подигање на свеста за давање на потребната помош.
ЛЕГИС е непрофитна хуманитарна организација на граѓанското општество која ја обезбедува потребната хуманитарна и правна помош на бегалци, баратели на азил, ВРЛ, нерегуларни и притворени мигранти и луѓе на кои им е потребна. Легис, исто така, учествуваше и водеше многу кампањи, проекти за собирање финансиски средства и волонтерски активности за човечката заедница и на локално и на глобално ниво.
Со потпишувањето на овој меморандум, општина Сарај во законските рамки ќе обезбеди поддршка за реализација на заеднички хуманитарни активности и други проекти од областа на младите, образованието и културата на територијата на општина Сарај.