Организациона Структура

Секретар на Општина Контакт: Секретар на општина Imer Dervishi Телефон : 070/344-330 e-mail: qamil.kovaci@saraj.gov.mk Работно време  : 8:30 – 16:30 часот Раководител на сектор за правни и нормативни работи, стручно аднинистративни и општи...

More info

Младински совет

Врз основа на член 23 од Законот за учество на младите и младинските политики, градоначалникот на општина Сарај, донесува Решение за именување на одговорно лице за младите. ВАЛДЕТ ИМЕРИ е-пошта: valdet.imeri@saraj.gov.mk (02) 2057-990 070/845-727...

More info