Денес на 13.09.2023 година, општинското основно училиште „Перпарими“ – Крушопек, го прослави годишнината на училиштето.

Денес на 13.09.2023 година, општинското основно училиште „Перпарими“ –  Крушопек, го прослави годишнината на училиштето.

На овој настан претставникот на единицата за образование при општина Сарај, г. Фари Реџепи им се обрати на присутните со поздравен говор, и им додели благодарност за ветераните на образованието од оваа населено место.

More info