🚧 Filloi faza e dytë e punimeve për ndërtimin e rrugës Gërçec – Gërçec i Epërm

🚧 Filloi faza e dytë e punimeve për ndërtimin e rrugës Gërçec – Gërçec i Epërm
– Gjatësia: 512m, gjerësia: 4m
– Vlera e projektit: 5.545.806,48 den – mjete të siguruara nga Byroja për zhvillim rajonal.