RAOVIÇI

Ky është fshati më i larët nga qyteti dhe shtrihet menjëherë pas Paniçarit.Ëshë fshat kodrinorë.Sipas një shënimi gazetaresk emri i tij vjen nga fjala Rauvol-lloj drurit të ulët(kaçubëhalore).Sa i përket popullatës banorët e Raoviçit janë Bodinë,Bodinënt janë ardhur nga Prizereni dhe fshati i dikurshëm i tyre ka pasur emrin Rahovë.

Më vonë ky emër i sllavizuar ka dalë si Raoviç,në shekullin XI,në kohën e Konsatatin Bodinit .Por me qe të parët e tyre janë marrë me Blektori ,këtu ekziston edhe mikrotoponimi “Tërlla e Lloznës”.Fjala llozne vjen nga fjala Llozha (shih te Vujaklia-kassollë)dhe se kasolla të tilla barijsh ka pasur në shekullin XV.Topiku Bini të përkujton emrin Bindi- Bindi ,emër zoti Ilir sipas mitologjisë.