THIRRJE PUBLIKE Për mbledhjen e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve financiare të Buxhetit të Komunës së Saraјit për vitin 2022 të dedikuara për zhvillim dhe përparim të sportit dhe aktiviteteve sportive-rekreative

THIRRJE PUBLIKE  Për mbledhjen e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve financiare të Buxhetit të Komunës së Saraјit për vitin 2022 të dedikuara për zhvillim dhe përparim të sportit dhe aktiviteteve sportive-rekreative
Shkarko kërkesën