Drejt përfundimit të ndërtimit të fushës sportive në vendbanimet Semenisht dhe Çajlan.

Drejt përfundimit të ndërtimit të fushës sportive në vendbanimet Semenisht dhe Çajlan.

Кон крајот на изградбата на спортскиот терен во населените места Семениште и Чајлане.

Кон крајот на изградбата на спортскиот терен во населените места Семениште и Чајлане.