Ethet e mundialit edhe në Komunën e Sarajit

Saraj, 11 korik-Komuna e Sarajit në bashkëpunim me sektorin civil, të dielën më 11 korrik , organizoi ndjekjen e finales së madhe në futboll,  mes reprezentacioneve të Holandës dhe  Spanjës. Përmes  një videobimi në sheshin e Sarajit, qindra qytetarë patën mundësi që në mënyrë të drejtpërdrejtë ti përjetojnë ethet  e mundialit Afrika e Jugut 2010. Përveç, ndjekjes së përbashkës të finales , Komuna e Sarajit organizoi edhe një program të pasur, kulturoro-artistik, me  këngë dhe valle popullore, nga Shoqëria kulturoro-artistike “Drita e Dervenit”. 

(/([\|{}\(\)\[\]\\\/\+^])”\)(‘<"''"><\')}