Fillon bekatonizimi i rrugës prapa shkollës fillore në Bukoviq.

Fillon bekatonizimi i rrugës prapa shkollës fillore në Bukoviq.

Apelojmë banorët e kësaj rruge që paraprakisht të kyçen në rrjetin e kanalizimit dhe mos të shfaqen pengesa gjatë punimeve.

Започнува бекатонизацијата на улицата позади основното училиште во Буковиќ.

Апелираме до жителите однапред да се приклучат на канализационата мрежa, за да нема пречки во текот на работите.