Fillon bekatonizimi rrugës 1723 në vendbanimim Saraj

Fillon bekatonizimi rrugës 1723 në vendbanimim Saraj

Започнува бекатонизацијата на yлицата 1723 во населеното место Сарај