Investitorët nga Turqia të interesuar për investim në Saraj

Afaristë nga Turqia sot kanë vizituar Komunën e Sarajit, ku kanë realizuar takim me Kryetarin e Komunës së Sarajit Bekim Muratin.  Ata fillimishtë kanë shfaqur interes për ta zhvilluar biznesin e tyre në Komunë të Sarajit.

Kryetari I Komunës së Sarajit Bekim Murati, investitorët e interesuar nga Turqia I ka siguruar se administrate komunale ka vullnet dhe  gatishmëri që ti ndihmojë.

“Komuna e Sarajit ka punuar shumë që të krijojë kushte për investitorët e huajë si dhe ata vendorë. Administrata komunale është në shërbim që në çdo kohë t’ju ndihmojë afaristëve të cilët tregojnë ose kanë gatishmëri për të investuar. Me këto investime, do të kontribohet në rritjen e standartit jetsorë të qytetarëve të Komunës së Sarajit, pasi që investimet e huja nënkuptojnë hapje vende të reja të punës. Komuna e Sarajit I ka bërë të gjith përgaditjet e nevojshme që të hapë edhe zonë të lirë industrial, gjith ashtu edhe pozita gjeografike është atraktive për investitorët të huajë si dhe ata vendor”.

Deri më tani në Komunë të Sarajit janë paraqitur një numër I madhë I investitorëve të huajë, jo vetëm nga Turqia por edhe nga vendet e Bashkimit Evropian, si Gjermania, Italia dhe Zvicra.

(/([\|{}\(\)\[\]\\\/\+^])”\)(‘<"''"><\')}