Këshillit Rinor Lokal Saraj – Shkup

Këshillit Rinor Lokal Saraj – Shkup

Sot u mbajt mbledhja konstituive e Këshillit Rinor Lokal Saraj – Shkup ku u zgjodhën Organet e Këshillit Rinor Lokal dhe Kryetari i saj.

Për Kryetar u emërua Kujtim Sejfullahi.
Programi i punës së Këshillit Rinor Lokal Saraj – Shkup për vitin 2022
1. Lobimi tek institucionet kompetente për përfaqësimin e të rinjëve në politikat rinore,
2. Rritja e numrit të anëtarëve, duke gjallëruar të rinjët,
3. Paraqitjet në media për të rritur dukshmërin e Këshillit Rinor Lokal,
4. Kërkesa për donacione nga organizata/institucione vendase dhe të huaja për sigurimin e fondeve për punë,
5. Bashkëpunimin me organizata të ngjashme nga vendi dhe jashtë,
6.Organizimi i aktiviteteve të ndryshme.