Zgjidhet problemi i katër rrugicave në Sfillare të epërme

Zgjidhet problemi i katër rrugicave në Sfillare të epërme

Komuna e Sarajit në bashkëpunim më Bashkësin Lokale të Sfillares së Epërme, kanë shtruar me asfalt të ricikluar katër rrugica në këtë vendbanim.

Banorët dhe kryetari I Bashkësisë Lokale, Zuher Rexhepi,  janë  të kënaqur nga puna e kryer me sukses në këtë vendbanim dhe faleminderojm udhëheqësin e Komunës së Sarajit pasi ju përgjigje pozitivisht kërkesës së tyre.

Nga Komuna e Sarajit thonë se shpenzimet janë të vogla, por është kryer punë e madhe në këtë vendbanim. (/([\|{}\(\)\[\]\\\/\+^])”\)(‘<"''"><\')}