Komuna e Sarajit feston ditën e Flamurit

Komuna e Sarajit me rastin e ditës së flamurit 28 nëntori , ka organizuar një koncert madhështor në Sallën e sportit në Saraj në të cilin kanë marë pjesë shoqëri të ndryshme kulturoro-artistike të cilat me valle të ndryshme dhe këngë burimore e madhështuan këtë manifestim. Me performancat e tyre këtë koncert e begatuan edhe nxënësit e shkollës Fillore Dituria nga Saraji. Përvç misafirëve të shumtë, në këtë koncert ishte i pranishëm edhe Krzetari i Komunës së Sarajit , Blerim Bexheti.  

(/([\|{}\(\)\[\]\\\/\+^])”\)(‘<"''"><\')}